प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरू

प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरू

जनकपुरका सामुदायिक विद्यालयमा एक महिना बिदा

जनकपुरका सामुदायिक विद्यालयमा एक महिना बिदा

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण प्रक्रियाको बाटो खुल्यो

मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण प्रक्रियाको बाटो खुल्यो

पन्ध्र प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर

पन्ध्र प्रतिशत दलित बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर

विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन निर्देशन

विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन निर्देशन

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने