नेपालीमा उखानै छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका । फेरि एकपल्ट तिनै ‘कान चिरिएका जोगी’ अर्थात् आश्वासनवादीहरुले 'फेरी' लगाउने पालो ...